STREFA ROZRYWKI

GЕ‚os Mazowiecki : katolickie pismo codzienne. R. 4, nr (7 VIII)

W ciągu roku pomagaliśmy ok. Zorganizowano spotkania dla chorych i niepełnosprawnych po Mszy św. Uczestniczyło w nim 40 osób. Ryszard Potorski, opiekunem ks. Tomasz Partyka.

Zmarła po dwunastym porodzie. Ludzie mówią: przerodzenie

W Sopocie udzielano pomocy zgłaszającym się osobom bezdomnym i bezrobotnym, szczególną troską objęto rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, chore, opuszczone i samotne, pomoc podopiecznym udzielana była w razie zgłoszonej potrzeby. Nie prowadzono żadnej akcji systematycznie.

Starano się jednak pomagać każdej osobie, proszącej o pomoc. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wydano 82 paczki żywnościowe.

Oni kochają pomagać. Wojewoda dziękuje

Dla osób starszych, samotnych zorganizowano spotkanie opłatkowe, rozpoczęte Mszą św. Dla ciorga dzieci opłacono obiady w szkole. Andrzej Bratek, opiekunem ks. Jerzy Berdychowski. Wincentego a Paulo przy parafii p. Błogosławionej Anieli Salawy realizowała recepty dla chorych, udzielała zapomogi pieniężne, zakupiła artykuły żywnościowe dla biednych, sporządziła i przekazała paczki świąteczne. W minionym okresie członkowie jednostki odwiedzali chorych i samotnych w Domach Opieki, mieszkaniach i szpitalach.

Urszula Ludwikowska, opiekunem ks. Aleksander Bandura. W Witoszynie zorganizowano wyjazd dla 49 dzieci do Zielonej Góry z okazji Mikołajek. Przygotowano i przekazanie 69 paczek żywnościowych. Wydano odzież i obuwie — 7 osobom. Wypożyczano sprzęt medyczny łóżka specjalistyczne, balkoniki, kule — 13 osób.

Dodatkowe informacje

Dofinansowano organizację Dnia Dziecka. W imprezie wzięło udział osób. Jadwiga Zołotucha, opiekunem ks. Bogdan Konarzewski. W Kościanie opieką objętych było osób. Codziennie wydawane były kanapki, chleb, bułki. Po ten rodzaj pomocy przychodzi codziennie ok. Odbywały się odwiedziny podopiecznych w ich domach, zakup leków i odzieży.

Tylińska-Grzelak, opiekunami ks. Róża Handzewniak. We Wrocławiu objęto opieką 33 osoby. Wydano 75 paczek świątecznych. Dwukrotnie zakupiono odzież dla dzieci.

Słowa św. Wincentego a Paulo

Dofinansowano wycieczkę szkolną, udzielono pomocy finansowej dziewczynce chorej na raka, zakupiono 4 wyprawki szkolne dla dzieci. Anna Badowska, opiekunem ks.


 1. drawsko pomorskie forum randkowe.
 2. portale randkowe bębło.
 3. błażowa portal randkowy.
 4. Zmarła po dwunastym porodzie. Ludzie mówią: przerodzenie!
 5. Zielonogórsko-Gorzowski.
 6. Moto.wm.pl!

Mariusz Bradło. W Krakowie, w J. W roku sprawozdawczym odbywały się spotkania okolicznościowe młodzieży z seniorami w ramach integracji międzypokoleniowej. Przeprowadzono zbiórki żywności na rzecz osób ubogich, rozdano paczki z artykułami żywnościowymi. Odbyły się spotkania z okazji świąt Wigilia, Wielkanoc. Barbara Dudek, opiekunem ks. Bogdan Markowski, s.

Beata Woźniak. W roku sprawozdawczym działała świetlica dla dzieci, do której uczęszczało 20 dzieci. Obiady w szkolnej stołówce co miesiąc opłacono 12 uczniom. Wydano paczek świątecznych i mikołajowych. Dofinansowano wyjazd młodzieży licealnej na spotkanie młodych w Lednicy. W każdą środę działał punkt charytatywny gdzie wydawano odzież. Dofinansowywano zakup leków — 24 osoby.


 • Wybrane dla Ciebie!
 • lubenia singli.
 • wrocław e randki.
 • Niedziela 26/2020.
 • Poznaj historię renowacji wieży Naszego kościoła!.
 • Parafialna Uroczystość Odpustowa;
 • Udzielono pomocy finansowej w postaci realizacji recept i opłaty mediów — 4 osoby. Członkowie stowarzyszenia służą pomocą przy organizacji Dnia Chorych — 11 lutego. W sierpniu Stowarzyszenie podejmowało posiłkami pielgrzymów do Częstochowy. W grudniu dzieci otrzymało paczki mikołajowe, zorganizowało również poczęstunek i zabawę. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano paczek.

  Dla chorych niewychodzących z domów 66 paczek rozniosła Młodzież Wincentyńska, są to wolontariusze z pobliskiej szkoły. Zorganizowano także Wigilię dla 70 osób. Pozyskano 11 sponsorów, przeprowadzono wywiady środowiskowe, odwiedzano chorych w domach, uczestniczono w zadaniach zleconych przez ks. Halina Kopka, opiekunem ks. Józef Kapias. W Żaganiu pełnomocnik stowarzyszenia p. Grażyna Kurzeja prowadzi Dom Samotnej Matki. Oprócz schronienia osoby te otrzymały pomoc prawną — w postaci pisania wniosków, kompletowania dokumentów zwłaszcza wynikających z kodeksu rodzinnego, przeprowadzono liczne pogadanki na temat problemu alkoholowego w rodzinie, zachowania higieny osobistej oraz sprawowania właściwej opieki nad dziećmi.

  Dzieciom udzielano korepetycji, rodzicom pomagano w szukaniu pracy. Wszystkie potrzeby, które wymagała rodzina były po rozpoznaniu i omówieniu załatwiane. Praca z każdą rodziną przebiegała indywidualnie. W okresie od W Żmigrodzie objęto opieką i udzielono pomocy osobom. Zorganizowano spotkanie wigilijne, wydawano paczki żywnościowe i świąteczne, odwiedzano chorych, realizowano recepty na leki.

  Wioletta Timmermans, opiekunem ks. Stefania Halwa. W Żywcu stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez odwiedzanie chorych w ich domach, wsparcie finansowe potrzebujących podopiecznych. Irena Skorochoda, opiekunką s. Krystyna Śmiech. Okres trwania działalności organizacji — Nieokreślony.

  Zagrożenia dla organizacji. Nie są nam znane istotne nieprawidłowości i okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. Nr poz. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Przychody w wysokości — Składki członków brutto określone statutem — 2. Przychody finansowe — odsetki bankowe — 6. Dotacje z budżetu państwa i budżetu gminy na NDPP — zl. Pozostałe przychody — Poniesione koszty Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości — Zużycie materiałów i energii — 2.

  Usługi obce — 4. Opłaty Bankowe — zł. Delegacje Zarządu Głównego — 7. Stowarzyszenie nie zwierało umów o pracę i nie zatrudniało członków zarządu z racji pełnionej funkcji, nie udzielało im wynagrodzeń, nagród, premii, pożyczek pieniężnych ani innych świadczeń. Stowarzyszenie Miłosierdzia nie nabywało żadnych akcji, obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. Nie nabywało również żadnych nieruchomości ani środków trwałych.

  Aktywa obrotowe i zobowiązania — Darowizny otrzymano w wysokości zł. Zadania zlecone i zamówienia publiczne — Nie było.